Ako voliť v ČR?

Si cudzincom z EU s trvalým alebo prechodným pobytom na území Českej republiky? Aj ty môžeš voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu v Českej republike.

Zaregistruj sa k voľbám najneskôr do 14. 4. 2019.*

O zápis do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu môžeš požiadať na obecnom úrade obce, kde si prihlásený k trvalému alebo prechodnému pobytu. Ako súčasť žiadosti je nutné poskytnúť identifikačný preukaz, doklad o trvalom alebo prechodnom pobyte a vyplniť príslušné čestné prehlásenie.

Zápis do zoznamu voličov nie je potrebný, pokiaľ si už v minulosti hlasoval v ČR vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Pokiaľ si ale v minulosti v ČR hlasoval iba v komunálnych voľbách, musíš aj ty požiadať o prenesenie údajov do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu, opäť na svojom obecnom úrade.

Informácia o tom, kde je tvoja volebná miestnosť ti bude oznámená počas registrácie. Samotné voľby budú prebiehať v piatok 24.5.2019 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 25.5.2019 od 8:00 do 14:00.

* Okrem toho musíš splňovať podmienku veku 18 rokov aspoň ku dňu 25.5.2019.

Pokiaľ nemáš v ČR registrovaný trvalý alebo prechodný pobyt, tak sa volieb do Európskeho parlamentu v Českej republike zúčastniť nemôžeš.

Zváž svoj hlas pre pirátsku stranu !
  • Našim cieľom je ochrana mieru a slobody pohybu, ktorú nám EU poskytuje.
  • Presadzujeme zjednodušovanie pravidiel pre cestovanie, študovanie a zamestnanie pre európskych občanov v iných členských krajinách.
  • Podporujeme ďalšiu harmonizáciu systémov sociálneho a zdravotného poistenia medzi členskými štátmi s cieľom zníženia byrokracie a diskriminácie pri vyhľadávaní zdravotnej starostlivosti.
  • Zasadzujeme sa o presadzovanie rovných príležitostí v pracovnom živote bez diskriminácie založenej na národnosti, jazyku alebo podľa pohlavia.

Prečítajte si viac o našom programe tu.