Linda Matušková

Linda Matušková je fotografka a podnikatelka. V minulosti působila jako pedagožka, momentálně je členkou místního sdružení Piráti Kroměříž. Vystudovala doktorský program Pedagogika na Univerzitě Palackého. Věnovala se vysokoškolské výuce i vý­zkumu či grantové a projektové činnosti na mezinárodní úrovni. Má dvě děti, a i proto se zabývá problematikou sociálně-právní ochrany dětí nebo náhradní rodinné péče. Na evropské úrovní se chce věnovat oblasti rodinné politiky.