Jiří Lehejček

Jiří Lehejček vystudoval obory Fyzická geografie a geoekologie na Univerzitě Karlově a současně Forestry, Water and Landsca­pe Management na České zemědělské univerzitě, kde následně absolvoval doktorské studium s tématem Dendrochronologie arktické tundry. V rámci studia absolvoval několik zahraničních stáží (Kanada, Island, Švýcarsko) a pětkrát se účastnil expedic do Arktidy, z čehož dvě vedl. V současnosti zastává volenou funkci viceprezidenta IFOAM EU, působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, je členem představenstva TP Organics a jednatelem společnosti Envipor. Napsal několik odborných publikací a svůj volný čas tráví s rodinou, cestováním a sportem. Vzhledem ke svým zkušenostem a od­bornosti by se v případě zvolení do Evropského parlamentu chtěl zabývat problematikou klimatické změny, především pak správným nastavením Společné zemědělské politiky EU.