Jak volit?

Volby do Evropského parlamentu jsou důležité. I tak k nim ale chodí nejméně lidí. Přitom to není vůbec složité.
Kdo může volit?
  • Abyste mohli volit, musí vám být nejpozději 25. 5. 2019 osmnáct let.
  • Volit mohou i občané Evropské unie, kteří mají v ČR alespoň 45 dnů trvalý nebo přechodný pobyt.
Jak volit?

Volební lístky dostanete do svých schránek v místě vašeho trvalého bydliště. Tam také půjdete volit. Pokud sadu volebních lístků neobdržíte poštou, můžete si ji vyžádat přímo ve volební místnosti.

Potřebovat budete platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas).

Po příchodu do volební místnosti a ověření totožnosti obdržíte úřední obálku. Volební lístek upravíte za plentou, vložíte do obálky a vhodíte do urny. A máte odvoleno!

Proč má smysl kroužkovat?

Na volebním lístku můžete zároveň zakroužkovat nejvýše dva preferované kandidáty. Pokud některý z kandidátů získá od voličů dané strany alespoň 5 % hlasů, přesouvá se na první pozici, a má tak větší šanci na zvolení. Do Evropského parlamentu tak můžete dostat i kandidáta, který je níže na kandidátce.

Jak si vyřídit voličský průkaz?

Nejprve je třeba podat žádost (vzor formuláře najdete např. zde) na obecním úřadě, kde máte hlášené trvalé bydliště. Učinit tak můžete 4 způsoby:

  • Osobně – stihnout to musíte do 22. května 2019.
  • Poštou – žádost s úředně ověřeným podpisem musí na úřad dorazit nejpozději 7 dnů před volbami. Posílejte je zhruba do 13. května 2019.
  • Přes datovou schránku – žádost můžete podat nejpozději do 15. května 2019.

Úřad vám váš voličský průkaz doručí buď poštou, nebo si jej můžete vyzvednout osobně. Vyzvednout nebo převzít jej může také osoba s plnou mocí. Úřad vám vydá voličský průkaz nejdříve 9. května 2019.

Pak už můžete směle volit! S sebou tedy potřebujete doklad totožnosti a samozřejmě váš voličský průkaz. Nezapomeňte, že voličský průkaz platí pouze na jedny volby!